Lista zgłoszonych referatów

Wykłady plenarne:

Prof. Lech Pawłowski, University of Limoges (Francja)Cienkie filmy oraz powłoki z tlenków dla różnych zastosowań

Prof. Andrzej Klimpel, Politechnika ŚląskaTechnologie napawania w przemyśle. Podstawy i zastosowanie

Prof. Frank Brückner, Fraunhofer IWS (Niemcy)temat z zakresu technologii generatywnych, zostanie zaktualizowany wkrótce

 

Prezentacje tematyczne:

(więcej…)

Abstrakty można nadsyłać do 30.04.2018

W związku z prośbami o wydłużenie terminu nadsyłania abstraktów na 5. Międzynarodową Konferencję Natryskiwanie Cieplne i Napawanie ITSHC2018, przesunęliśmy termin do 30 kwietnia 2018 roku.

Do tej pory zostało nadesłanych ponad 40 artykułów z dziedziny natryskiwania cieplnego, napawania oraz technologii generatywnych.
Zachęcamy ponownie do zgłaszania artykułów na największą Międzynarodową Konferencję w Wschodniej Europie. Konferencja odbywa się pod patronatem ETSA (European Thermal Spray Association).

Wszyscy autorzy mają możliwość opublikowania zgłoszonych artykułów w dedykowanym czasopiśmie naukowym:

  • Przegląd Spawalnictwa (w języku polskim),
  • Advances in Material Science (w języku angielskim, czasopismo indeksowane w WoS) lub
  • Coatings (w języku angielskim, czasopismo indeksowane w WoS z wysokim IF)

Zachęcamy do zgłaszania abstraktów.

LINK DO WYTYCZNYCH DLA AUTORÓW

Jednocześnie przypominamy o rejestrowaniu się przez formularz zgłoszeniowy LINK.

Komitet Organizacyjny ITSHC2018