CO TO JEST RODO?

RODO, czyli unijne Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych które jest Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

RODO zostało stworzone w celu zwiększenia kontroli, wiedzy oraz świadomości użytkowników na temat ich danych osobowych przekazywanych w Internecie.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem przetwarzania danych obowiązującym w ramach Międzynarodowej Konferencji Natryskiwania Cieplnego i Napawania. Przedstawiony Regulamin wyjaśni jakie dane, w jaki sposób, komu i w jakim celu zostaną przekazane i wykorzystane przez nas w ramach organizowania Konferencji.

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?

Administratorem danych jest Politechnika Wrocławska z siedzibą przy Wybrzeżu Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław. Administratora reprezentuje Rektor i Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju. Kontakt z przedstawicielami Administratora możliwy jest przy pomocy formularza i danych umieszczonych na stronie http://pwr.edu.pl/kontakt . Administrator wyznaczył tez osobę pełniącą zadania Administratora Bezpieczeństwa Informacji i Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Siedziba IOD jest taka sama jak siedziba Administratora. Z IOD można się kontaktować poprzez adres e-mail: abi@pwr.edu.pl .

JAKI JEST CEL ZBIERANIA DANYCH OSÓB REJESTRUJĄCYCH SIĘ NA KONFERENCJĘ I KTO JEST ODBIORĄ TYCH DANYCH?

Celem przetwarzania danych podanych podczas rejestracji jest zarejestrowanie i umożliwienie udziału zgłaszającej się osoby jako Uczestnika Międzynarodowej Konferencji Natryskiwania Cieplnego i Napawania. Podstawą prawna jest zgoda Pana/Pani na przetwarzanie danych.

Dane wymagane w formularzu zgłoszeniowym są konieczne do rejestracji i uczestnictwa na Międzynarodową Konferencję Natryskiwania Cieplnego i Napawania. W przypadku nie uzupełnienia formularzu zgłoszeniowego, dana osoba nie będzie mogła wziąć udziału w Konferencji.

Odbiorcami danych osobowych są:

 1. Redakcja czasopisma (Przegląd Spawalnictwa, Advances in Materials Science lub Coatings) w którym zostanie opublikowany zgłoszony przez Uczestnika referat (dotyczy tylko i wyłącznie Uczestnika, który podczas rejestracji zgłosił chęć opublikowania artykułu),
 2. Hotel, tłumacze, firma konstruująca stanowiska wystawiennicze w celu realizacji czynności związanych z organizowaniem Konferencji,
 3. GOOGLE, ponieważ w celu rejestracji korzystamy z Formularzy Google, a dalej dane są zapisywane i przechowywane w Arkuszach Google na Dysku Google. Sposób przetwarzania danych przez Googla jest dostępny pod linkiem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl ,
 4. MailChimp, ponieważ w celu informowania uczestników korzystamy z programu do wysłania e-maili marketingowych. Sposób przetwarzania danych przez MailChimp jest dostępny pod linkiem: https://mailchimp.com/legal/privacy/ ,
 5. Udostępnianie na stronie internetowej organizowanej Konferencji danych w celu przedstawienia wygłaszanych artykułów oraz planu konferencji (imię, nazwisko, afiliacja, tytuł artykułu – jeżeli artykuł został zgłoszony) oraz Uczestnikom Konferencji posiadającym materiały informacyjne o konferencji (mogą być udostępniane dane: imię, nazwisko, afiliacja, tytuł artykułu – jeżeli artykuł został zgłoszony).

JAKI JEST CEL ZBIERANIA DANYCH OSÓB DO NASZEJ BAZY KONTAKTÓW, SKĄD I JAKIE DANE ZBIERAMY ORAZ KTO JEST ODBIORCĄ TYCH DANYCH?

Celem przetwarzania danych jest zainteresowanie odbiorcy ofertą Politechniki Wrocławskiej w zakresie organizowanej Międzynarodowej Konferencji Natryskiwania Cieplnego i Napawania. Podstawą prawna jest zgoda Pana/Pani na przetwarzanie danych.

Zebrane dane pochodzą ze źródeł publicznie dostępnych wymienionych poniżej:

 1. Wizytówki,
 2. Internet/Strony internetowe,
 3. Czasopisma branżowe o zasięgu krajowym i zagranicznym (polskich i zagranicznych),

Oraz:

 1. Bazy danych posiadanych do tej pory w Katedrze Materiałoznawstwa, Wytrzymałości i Spawalnictwa powstałych podczas organizacji Konferencji oraz Sympozjów,
 2. Rejestracja firmy jako Sponsora i podanie przez Uczestnika danych dodatkowych osób, których koszt udziału jest objęty zniżką (dotyczy tylko Sponsorów).

W celu stworzenia bazy kontaktów zbieramy następujące informacje: afiliacja (nazwa), nazwisko, imię, stanowisko/tytuł naukowy, adres, kod pocztowy, miasto, kraj, adres e-mail, strona internetowa, telefon stacjonarny, telefon komórkowy, fax.

Odbiorcami danych osobowych są:

 1. MailChimp, ponieważ w celu informowania uczestników korzystamy z programu do wysłania e-maili marketingowych. Sposób przetwarzania danych przez MailChimp jest dostępny pod linkiem: https://mailchimp.com/legal/privacy/ ,
 2. GOOGLE, ponieważ w celu informowania uczestników korzystamy z wysyłania wiadomości e-mail przy użyciu konta GMail. Sposób przetwarzania danych przez Googla jest dostępny pod linkiem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl .

JAK DŁUGO BĘDĄ PRZECHOWYWANE DANE W NASZEJ BAZIE KONTAKTÓW ORAZ DANE OSÓB REJESTRUJĄCYCH SIĘ NA KONFERENCJĘ?

Dane będą przechowywane nie dłużej niż do 30 grudnia 2030 roku na czas obecnej i przyszłej edycji Konferencji.

JAKIE PRAWA MA OSOBA KTÓRYCH DANE PRZECHOWUJEMY W NASZEJ BAZIE KONTAKTÓW ORAZ OSOBA REJESTRUJĄCA SIĘ NA KONFERENCJĘ?

Uczestnik, który zarejestrował się na konferencję lub jego dane znajdują się w naszej bazie kontaktów ma prawo do:

 1. Żądania od administratora dostępu do danych osobowych osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 2. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 3. Przenoszenia danych,
 4. Cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 5. Wniesienia skargi do organu nadzorczego.

OD KIEDY OBOWIĄZUJE?

Regulamin obowiązuje od dnia 25 maja 2018 roku.