Wszyscy autorzy prezentacji ustnych i plakatów maja możliwość opublikowania swoich prac w czasopiśmie naukowym. Artykuły prezentowane podczas Konferencji zostaną opublikowane po procesie recenzowania. W zależności od autora, jest możliwość wyboru czasopisma w którym zostanie opublikowany jego artykuł: Przegląd Spawalnictwa, Advances in Material Science oraz Coatings (po przyjęciu artykułu autorzy ponoszą koszty publikacji). Więcej informacji można znaleźć poniżej.

Wzór abstraktu:

Abstrakt

Abstrakty proszę przesłać na adres itshc@pwr.edu.pl do 30.04.2018 r.


Możliwości publikacji materiałów pokonferencyjnych

  1. Przegląd Spawalnictwa

Specjalistyczne czasopismo dotyczące inżynierii spajania. Według wykazu MNiSW za artykuł przyznawanych jest 9 punktów (lista B) na potrzeby ewaluacji jednostek naukowych.

Szczegóły dotyczące wskazówek dla Autorów znajdują się pod linkiem KLIKNIJ TUTAJ.

 

  1. Advances in Materials Science

Specjalistyczne czasopismo zorientowane na nowe badania w dziedzinach jak: materiałoznawstwo, inżynieria i technologie. Według wykazu MNiSW za artykuł przyznawanych jest 11 punktów na potrzeby ewaluacji jednostek naukowych. Ponadto jest indeksowane m. in. na Web of Science. Jest to czasopismo angielskojęzyczne.

Szczegóły dotyczące wskazówek dla Autorów znajdują się pod linkiem KLIKNIJ TUTAJ.

 

  1. Coatings

Międzynarodowe czasopismo z dostępem „open access” poświęcone badaniom naukowym oraz technologiom dotyczących powłok, filmów oraz powierzchni. Posiada współczynnik Impact Factor równy 2,175 (za 2016 r.) oraz jest indeksowany m. in. na Web of Science. Jest to czasopismo angielskojęzyczne.

Publikacja w ramach Konferencji ITSHC zapewnia 20% zniżkę na artykuł w czasopiśmie Coatings.

Szczegóły dotyczące wskazówek dla Autorów znajdują się pod linkiem KLIKNIJ TUTAJ.