Politechnika Wrocławska

Wydział Mechaniczny

Katedra Materiałoznawstwa, Wytrzymałości i Spawalnictwa

5. Międzynarodowa Konferencja Natryskiwania Cieplnego i Napawania

ul. Łukasiewicza 7/9

50-371 Wrocław

Polska

e-mail: itshc@pwr.edu.pl

telefon: (+48) 509 835 820